Aktuální opatření - COVID 19Testování žáků bude probíhat po příchodu žáka ve školní jídelně za asistence zaměstnance školy.


POSTUP V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU TESTU U ŽÁKA

  1. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti  
  2. Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. 
  3. Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce je povinen telefonicky informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci potvrzujícího vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 
  4. V případě, kdy potvrzovací test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty.
  5. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka  je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku potvrzovacího RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s j žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Další postup závisí na vyhodnocení situace krajskou hygienickou stanicí.

Aktuální  a kompletní informace k celé situaci s COVID 19 najdete zde.