Aktuality

 

Vzhledem k novým vládním opatřením, kterými se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ i MŠ ve škole i školce, dochází od 1.3. do 21.3.2021 k omezení provozu základní školy i mateřské školy po dobu nově vyhlášeného nouzového stavu.

Informace od MŠMT včetně informací k ošetřovnému zde.

Provoz ZŠ a systém výuky zůstává i nadále nezměněn ov období od 15. do 28.2. po dobou prodloužení nouzového stavu.

Zápisy dětí do 1. třídy ZŠ budou probíhat v dubnu a do MŠ v květnu, přesný termín a formu zápisu včas zveřejníme zde na webových stránkách na základě aktuální situace a opatření.

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Zapojili jsme se do výzvy #dejmemalotridkamzelenou, jejíž podstatou je návrat všech dětí školy do prezenční výuky (s ohledem na potřebná hygienická opatření) v současné nelehké době.
Aktuální informace najdete na https://www.malotridky.org/