GDPR

Základní škola Boharyně, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje zejména dle zákona 561/2004 Sb a na základě udělených souhlasů subjektů údajů. 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

- datové schránky: DS q84vxgv
- emailem na adrese zsboharyne@gmail.com 
- poštou na adresu ZŠ a MŠ Boharyně, Boharyně 10 503 23 Boharyně 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Záznam o činnostech zpracování zde. 


Jmenovaným pověřencem pro školu je Petra Stránská, Mžany 63, tel. č. 608 647 377, email: poverenec@pcstransky.cz, DS qbv5k2m.