Dokumenty ZŠ

Informace pro rodiče ke školnímu roku 2021/2022 - ZŠ


ŠKOLNÍ ŘÁDY

Školní řád ZŠ Boharyně

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny


Žádost o uvolnění žáka z  vyučování


Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Boharyně