Dokumenty ZŠ

VZP - Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném lyžařském kurzu 

Školní řád ZŠ Boharyně 

Vnitřní řád školní družiny

Inspekční zpráva za rok 2023

Žádost o uvolnění žáka z  vyučování