Mateřská škola

Mateřská škola je školou jednotřídní a nachází se v klidném místě v těsné blízkosti základní školy. Přijímány jsou děti zpravidla od 3 do 6 let věku. V budově mateřské školy se nachází třída spojená s hernou a ložnice. Tyto místnosti jsou propojeny s šatnou, kabinety a sociálním zázemím. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a vhodné uspořádání, které vyhovuje činnostem dětí. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy jsou bezbariérové a splňují bezpečnostní normy dle platných předpisů. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada.


Místnosti jsou vybaveny novým nábytkem, doplňovány hračkami a pomůckami pro práci s dětmi, odpovídající hygienickým požadavkům. Stravování zajišťuje provozní pracovnice a obědy dovážíme ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Libčany. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu - "Společný začátek". Děti pracují v tzv. Aktivních koutcích. V ranním kruhu se děti seznámí s tématem aktivit pro daný týden, na výběr mají děti z několika koutků (matematický, dílna, dramatický, knihy a písmenka, domácnost, hudební), každý den mají děti připravené 2-3 koutky. Mezi činnostmi a plnění úkolů zařazujeme také tělovýchovné chvilky. Skoro každý den se děti dělí na dvě skupiny dle věku a pracují odděleně, zde se tak naskýtá možnost přípravy předškolních dětí do školy. Nadstandardní aktivity v naší mateřské škole dále podporují rozvoj dětí: keramika, plavání či "Pohádkové lyžování". V průběhu dne probíhá u dětí logopedická prevence.  

Ve školním roce 2023/2024 byla rozšířena kapacita mateřské školy a otevřena druhá třída pro předškoláky, která se nachází v budově základní školy.