Personální obsazení ZŠ

Mgr. Jana Vavřinková

ředitelka / učitelka ZŠ


Bc. Tereza Ulrychová

učitelka ZŠ


Kamila Hellerová

učitelka ZŠ


Anežka Bičišťová

 vychovatelka ŠD / asistentka pedagoga

Romana Tomášová

školnice / pracovnice obchodního provozu