Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence, výchovný poradce:

Mgr. Jana Vavřinková

Sociální pedagog:

Bc. Petra Hejtmánková

Konzultační hodiny ŠPP po předchozí telefonické domluvě.

Činnost ŠPP vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a z dalších legislativních úprav. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.