Projekty a programy


Přehled projektů a programů

Globe   

Les ve škole, škola v lese 

Šablony III

Škola pro udržitelný život 
Naše škola se účastní programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou SFŽP ČR.

Národní plán obnovy