Doklad o ošetřovném dětí

10.03.2020

Základní škola může v případě potřeby vystavit rodičům žáků do 10 let doklad o ošetřovném. Doklad se vydává po ukončení ošetřování a rodič jej předá svému zaměstnavateli.