Informace o přijetí dětí do MŠ

13.05.2020

Výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Boharyně pro školní rok 2020/2021 budou vyvěšeny na dveřích základní školy po dobu 15 dní a zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Mateřská škola.