Konzultační hodiny

10.11.2021

Dne 16.11. budou probíhat v budově ZŠ konzultační hodiny pro rodiče žáků dle časového rozpisu. Budeme se těšit na viděnou!