NAŘÍZENÍ VLÁDY K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ

10.03.2020

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Z tohoto opatření vyplývá:

  • Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů v ZŠ, SŠ, VOŠ a všech školských zařízeních (DDM, DM a internáty, PPP, SPC, ŠD, ŠJ, ŠK apod.)
  • Školní jídelny mohou nadále fungovat, ale pouze pro zaměstnance a cizí strávníky
  • MŠ fungují dále v nezměněném režimu včetně stravován