Obnovení provozu MŠ

06.11.2020

Provoz MŠ bude znovu obnoven od 9.11.2020 s ohledem na doporučení a opatření vydaná MŠMT.