Organizační pokyny pro školní rok 2021/2022

29.08.2021

Školka je otevřena od 6,15 hod. do 16,15 hodin. Školka se zamyká v 8,00 hodin.

Po obědě si můžete děti vyzvedávat v době od 12,15 do 12,30 hod. Po spaní je otevřeno od 14,30 hodin. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě.


Výdej do jídlonosičů 11:25-11:40 (v případě nemoci dítěte). První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do přinesených nádob, na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit.

Nepřítomnost dítěte

 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte (do sešitu v šatně MŠ). Pokud není předem známa, musí tak učinit neprodleně na tel. čísle 608 870 445.
 • Nepřítomnost dítěte je nutné omlouvat nejpozději do 10:00 hod. Při nepřítomnosti dítěte v MŠ přesahující 14 dnů má rodič povinnost dítě omluvit (tiskopis je na nástěnce v chodbě MŠ). U předškoláků je nutné omlouvat nepřítomnost přesahující 5 dní.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ.


Vybavení dítěte do školky

 • V září je potřeba donést do školky hrneček na pitný režim, pevnou obuv (bačkůrky) nejlépe s bílou podrážkou. Pokud vaše dítě bude ve školce spát, vždy v pondělí doneste čisté pyžamo.
 • Protože se děti při pobytu venku často ušpiní, z hygienických důvodů vyžadujeme, aby se po návratu do školky převlékly do "školkového" oblečení. S dětmi chodíme ven za téměř každého počasí (výjimkou je silný vítr, déšť a velké mrazy). Proto děti přiměřeně oblékejte, určitě jim dávejte pokrývku hlavy (v zimě teplou čepici na uši, v létě kšiltovku nebo klobouček). V období dešťů a mokra pláštěnku a gumáky (děti se tak mohou bez omezení pohybovat).
 • Ve skříňce by mělo být, pro případ nehody, vždy náhradní oblečení. Všechno oblečení prosím PODEPIŠTE!!!
 • Do školky si může dítě přinést jen malého "plyšáka" nebo panenku, jiné hračky dítěti nedávejte.
 • Z bezpečnostních důvodů nesmí mít dítě na krku řetízky, korálky.


Platby

Platby probíhají pouze bezhotovostně na účet školy. Číslo účtu ZŠ a MŠ Boharyně: 1085900319/0800

Měsíční platby:

 • platí se zálohově do 15. dne běžného měsíce (např. zálohu na září je nutné uhradit do 15. září): 350,- Kč - školné + 900,- Kč - stravné

Celkem tedy 1250,-Kč, posílejte prosím dohromady, do poznámek napište jméno, příjmení dítěte - stravné a školné

 • děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, školné neplatí 


Jednorázová platba:

 • platba na Akce: 1500,-Kč do poznámek jméno, příjmení dítěte - akce (uhradit do konce září), z této částky se hradí: výlety, akce pořádané ve školce (divadla, olympiády, dětské dny, Mikulášská besídka,..) aj. 

Důležité kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Lucie Tomášková
Mobil: 608876222
Email: zsboharyne@gmail.com

Vedoucí učitelka: Kamila Hellerová
Mobil: 608870445
Email: msboharyne@gmail.com