Připojení ke stávce- 27.11.2023

22.11.2023

Vážení rodiče,
nemáme jinou možnost než podpořit nesouhlas se skutečností plánovaných nekompetentních zásahů do současného školství tím, že se naše základní škola, mateřská škola a školní družina připojují ke stávce vyhlášené na pondělí 27. listopadu 2023. Dne 27.11.2023 uzavíráme ZŠ a přerušujeme provoz MŠ i ŠD. Informaci o zrušení stávky Vám ihned oznámíme (musí ale dojít k dohodě mezi odbory a vládou).
Připojujeme se ke stávce z těchto důvodů:- riziko zrušení málotřídních škol (naše škola je díky malému počtu žáků také v ohrožení)- zabránit dalšímu snižování výdajů školství (úbytek asistentů pedagogů, snižování úvazků asistentům - v rámci inkluze je toto nemyslitelné)- nepřipustit snížení platů nepedagogických zaměstnanců a ostatních pedagogů v roce 2024 (ztráta motivace pracovat ve školském zařízení)- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024 (v důsledku toho celkové zhoršení kvality školství).


V Boharyni, dne 22.11.2023

Kolektiv ZŠ a MŠ Boharyně