Příspěvek na školní lyžařský výcvik- VZP

02.01.2024

Dobrý den,

možná jste již zaregistrovali novou informaci, že od 1.1.2024 bude největší zdravotní pojišťovna VZP ČR poskytovat příspěvek ve výši 2000 Kč na lyžařský výcvik organizovaný školou.

Administrace této podpory by měla být velmi jednoduchá, a to pomocí formuláře VZP (naleznete zde). Vysílající škola na něm pouze potvrdí účast dítěte na organizovaném lyžařském kurzu, což bude sloužit jako doklad o úhradě kurzu, na jehož základě VZP vyplatí příspěvek ve výši 2000 Kč.

Formulář s potvrzením o absolvování lyžařského kurzu nesmí být při podání žádosti o příspěvek starší tří měsíců od data jeho vystavení. Žádost lze podat online prostřednictvím aplikace Moje VZP, osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky anebo poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.

V tuto chvíli je sice příspěvek poskytován pouze VZP ČR, ale podle informací lze předpokládat, že k podobné podpoře se časem uchýlí i další, zejména větší, zdravotní pojišťovny.

Zdravotní pojišťovna ministerstva na zdravý pohyb dětí včetně lyžařských kurzů přispívala za rok 2023 1500 Kč, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 500 Kč.