Sběrné místo pro staré baterie

07.01.2020
Připojili jsme se k programu Recyklohraní. Budeme postupně realizovat spoustu různých recykloaktivit :) Od dnešního dne také máme ve škole k dispozici kontejner na sběr starých baterií - až vám doslouží, můžete je přinést do školy!