Testování září 2021

29.08.2021

Žáci před zahájením prezenční výuky budou podrobeni plošnému preventivnímu testování. První testování bude probíhat první školní den, tj. 1.9.2021, následně se pak testování bude opakovat 6. a 9. září. Testovat se bude formou rychlého antigenního testu.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno. V případě pozitivního výsledku screeningového testu škola kontaktuje zákonného zástupce, vystaví potvrzení o výsledku, žák musí neprodleně opustit zařízení, informuje se lékař žáka.