Výzva - malotřídní školy

18.01.2021

Zapojili jsme se do výzvy #dejmemalotridkamzelenou, jejíž podstatou je návrat všech dětí školy do prezenční výuky (s ohledem na potřebná hygienická opatření) v současné nelehké době. 
Aktuální informace najdete na https://www.malotridky.org/