Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

24.03.2020

Vážení rodiče,
zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od motivační části, tj. bez přítomnosti dětí. Uskuteční se v termínu dle školského zákona od 1. dubna do 30. dubna 2020. Přesný způsob podání žádosti o přijetí dítěte do prvního ročníku základního vzdělávání najdete na našich webových stránkách nejpozději do konce března.  
Informace MŠMT k zápisu k povinné školní docházce