Zápis dětí do MŠ Boharyně a Den otevřených dveří

15.04.2024

Vážení rodiče,

zápis dětí do Mateřské školy Boharyně včetně dne otevřených dveří proběhne ve středu 15.5.2024.

1. Podání žádosti

- Osobním podáním v mateřské škole dne 15.5.2024 od 15,30 do 17,00 hodin.
- Datovou schránkou školy (q84vxgv) nejpozději do 15.5.2024.
- Elektronicky na e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) zsboharyne@gmail.com do 15.5.2024.
- Doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu: Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové, Boharyně 10, 503 23 Boharyně, do 15.5.2024.

Žádost je ke stažení níže nebo je možno vyzvednout po tel. domluvě v MŠ (608 870 445).

2. Doklady, které je zákonný zástupce povinen předložit:

- občanský průkaz
- prostou kopii rodného listu dítěte
- doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení (v případě, když žádost nepodává zákonný zástupce)
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
- čestné prohlášení + kopie očkovacího průkazu dítěte, případně doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)