Zápis žáků do 1. třídy ZŠ

27.02.2023

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne v úterý 4.4. 2023 od 14:30 do 16:30hod. prezenčně v budově ZŠ. Další informace a formuláře k zápisu do ZŠ brzy zveřejníme. Těšíme se na Vás! :)  

K ZÁPISU JE TŘEBA PŘINÉST:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost o odklad zákonný zástupce podává u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2023).