Zápis žáků do 1. třídy ZŠ

12.03.2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 4.4. 2024 od 14:30 do 16:30hod. prezenčně v budově ZŠ.  Těšíme se na Vás! :)

K ZÁPISU JE TŘEBA PŘINÉST:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.