Zápis dětí do mateřské školyVážení rodiče,

zápis dětí do Mateřské školy Boharyně proběhne dne 4.5.2022.  

1. Podání žádosti  

- Osobním podáním v mateřské škole dne 4.5.2022 od 14,00 do 17,00 hodin.
- Datovou schránkou školy (q84vxgv) nejpozději do 6.5.2022.
- Elektronicky na e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) zsboharyne@gmail.com do 6.5.2022.
- Doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu: Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové Boharyně 10, 503 23 Boharyně, do 6.5.2022.

2. Doklady, které je zákonný zástupce povinen předložit: 

- občanský průkaz
- prostou kopii rodného listu dítěte
- doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení (v případě, když žádost nepodává zákonný zástupce) 
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
- čestné prohlášení + kopie očkovacího průkazu dítěte, případně doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)


K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022. Termín je stanoven na 2.6.2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року. Термін встановлений на 2 червня 2022.Formuláře ke stažení: 


Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy od školního roku 2022/2023

MŠ202202 přijat/a

MŠ202204 přijat/a

MŠ202208 přijat/a

MŠ202205 přijat/a

MŠ202207 přijat/a

MŠ202209 přijat/a

MŠ202206 přijat/a

MŠ202212 nepřijat/a

MŠ202211 nepřijat/a

MŠ202203 nepřijat/a

MŠ202201 nepřijat/a

MŠ202210 nepřijat/a


Rozhodnutí o přijetí se nezasílá poštou.