Zápis dětí do mateřské školy


Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy od školního roku 2023/2024

MŠ202318       přijat/a

Mš202315       přijat/a

MŠ202301      přijat/a

Mš202302      přijat/a

MŠ202316      přijat/a

MŠ202319      přijat/a

Mš202312      přijat/a

MŠ202310     přijat/a

MŠ202304    přijat/a

MŠ202308    přijat/a

Mš202313     přijat/a

Mš202314     přijat/a

MŠ202317    přijat/a

Mš202303   přijat/a

Mš202311     přijat/a


Mš202320   nepřijat/a

MŠ202309   nepřijat/a

Mš202305   nepřijat/a

Mš202321    nepřijat/a

MŠ202306  nepřijat/a

MŠ202307  nepřijat/a

Písemné rozhodnutí o přijetí se nezasílá. V případě, že se rozhodnete do MŠ od 1.9.2023 nenastoupit, neprodleně sdělte tuto skutečnost na tel. č. 608 870 445. Děkujeme. 


!!POZOR ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY!! 

Z organizačních důvodů jsme nuceni posunout termín zápisu do MŠ Boharyně na pondělí 15.5.2023. 

Vážení rodiče,

zápis dětí do Mateřské školy Boharyně proběhne v pondělí 15.5.2023.  

1. Podání žádosti  

- Osobním podáním v mateřské škole dne 15.5.2023 od 14,00 do 17,00 hodin.
- Datovou schránkou školy (q84vxgv) nejpozději do 17.5.2023.
- Elektronicky na e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) zsboharyne@gmail.com do 17.5.2023.
- Doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu: Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové, Boharyně 10, 503 23 Boharyně, do 17.5.2023.

Žádost je ke stažení níže na této stránce nebo je možno vyzvednout po tel. domluvě v MŠ (608 870 445)  

2. Doklady, které je zákonný zástupce povinen předložit: 

- občanský průkaz
- prostou kopii rodného listu dítěte
- doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení (v případě, když žádost nepodává zákonný zástupce) 
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
- čestné prohlášení + kopie očkovacího průkazu dítěte, případně doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Formuláře ke stažení: