Zápis dětí do 1. třídy ZŠ

Zápis pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Boharyně

__________________________________________________________________________________

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Boharyně, okres Hradec Králové rozhodla v souladu s ustanovením § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že


vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Boharyně od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:

Uchazeč                         Výsledek řízení


ZŠ202
201                       přijat/a
ZŠ202
202                      přijat/a
ZŠ202
203                      přijat/a
ZŠ202
204                      přijat/a
ZŠ202
205                      přijat/a
ZŠ202206                      přijat/a

Písemné rozhodnutí o přijetí se nezasílá.Zápis do 1. ročníku se koná 7. dubna 2022 od 14,30 do 17,00 hod. 

K ZÁPISU JE TŘEBA PŘINÉST:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost o odklad zákonný zástupce podává u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2022)

Zápis do 1. ročníku základní školy se řídí § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

.

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022, Termín zápisu je stanoven na 2.6.2022. 

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців - біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року.Термін встановлений на 2 червня 2022.

.

 
V případě dotazů volejte - 608 876 222. 

Těšíme se na vás!

.