Zápis dětí do 1. třídy ZŠZápis do 1. ročníku se koná v úterý 4. dubna 2023 od 14,30 do 16,30 hod. 

K ZÁPISU JE TŘEBA PŘINÉST:

- občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

- v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost o odklad zákonný zástupce podává u zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2023)

Zápis do 1. ročníku základní školy se řídí § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

V případě dotazů volejte - 608 876 222. 

Těšíme se na vás!


Zápis pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ Boharyně

__________________________________________________________________________________

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Boharyně, okres Hradec Králové rozhodla v souladu s ustanovením § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že


vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Boharyně od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly:

Uchazeč                               Výsledek řízení

2023ZŠ01                                přijat/a

2023ZŠ02                               přijat/a

2023ZŠ03                                 OŠD

2023ZŠ04                               přijat/a

2023ZŠ05                               přijat/a

2023ZŠ06                               přijat/a

2023ZŠ07                               přijat/a

2023ZŠ08                               přijat/a